Garanție

S.C. THEOJOY PRODUCTION S.R.L. (denumită în continuare opink.ro), în calitate de vânzător al produselor, asigură garanția produselor achiziționate de tine.

 • Te rugam să iei la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrezi factura de achiziție (primita pe e-mail sau în cont, daca ești logat pe opink.ro), pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului.
 • Pentru orice reclamație, te rugăm să ne trimiți o sesizare în scris. Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se găsesc fie pe eticheta din carton atașată acestora, fie în descrierea produselor din pagina dedicată, pe www.opink.ro.
 • Pentru acordarea garanției te rugăm să consulți și să respecți instrucțiunile de utilizare și întreținere specifice fiecărui produs.
  opink.ro acordă o garanție comercială de 30 de zile de la data livrării produsului, pentru deficiențe neimputabile cumpărătorului, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și întreținere.
 • În cazul în care constați că produsul nu este conform în momentul livrării, trebuie să ne contactezi în cel mai scurt timp pe emailul comenzi@opink.ro, și să ne furnizezi informațiile despre produs și deteriorările pe care le prezintă (poze ale produsului).

Prezenta garanție comercială este acordata în baza Legii nr. 449/2003 republicată privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acesteia, și a Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 republicată privind protecția consumatorilor.

Se consideră că bunurile sunt în conformitate cu contractul dacă acestea:

 • sunt conforme cu descrierea furnizată de către opink.ro
 • sunt adecvate scopurilor pentru care acestea sunt utilizate în mod normal;
 • prezintă parametrii de calitate și performanță care sunt normali la bunurile de același tip și la care te poți aștepta în mod rezonabil.

În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului.

În cazul unei reclamații, opink.ro poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

Daca se constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, se va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.

Orice măsură reparatorie nu poate depăși 30 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința opink.ro lipsa de conformitate a produsului.

Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința opink.ro în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție.

Folosirea excesivă, anormală, îngrijirea necorespunzătoare sau lipsa ei, neglijența, utilizarea necorespunzătoare duce la pierderea garanției.

În vederea acordării garanției, te rugam să ne transmiți o sesizare în scris, înainte de împlinirea termenului de garanție, la adresa de email comenzi@opink.ro, și să ne returnezi produsul comandat la adresa din Focșani, jud. Vrancea, str. Vlad Țepeș nr. 6A, fie personal, fie prin curier, însoțit de bonul fiscal/ordinul de plată/chitanța care atestă plata ramburs, și certificatul de garanție.

Modalitățile prin care asigurăm consumatorului garanția comercială sau garanția legală de conformitate sunt întreținerea, repararea, înlocuirea, fără plată, a produsului sau restituirea contravalorii produsului (dacă nici repararea și nici înlocuirea nu sunt posibile), conform art. 10, 11, 20 din Legea nr. 449/2003.

O măsură reparatorie va fi considerată disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care nu sunt rezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare: (i) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate; (ii) importanța lipsei de conformitate; (iii) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie în termenul de 15 zile stabilit mai sus. Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră. Drepturile conferite prin prezentul certificat de garanție nu pot afecta drepturile prevăzute de lege pentru cumpărătorul consumator.

În situația în care un produs a fost schimbat din motive de garanție, acesta are propriul termen de garanție.

Garanția devine inaplicabilă și opink.ro nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

 • uzurii fizice normale
 • deteriorarea produsului cauzată de șocuri mecanice ( rupere, agățare, lovire, zgâriere), de animale de companie, etc.
 • intervenții, reparații, modificări efectuate de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului;
 • distrugerii accidentale a produsului;
 • decolorarea produsului prin expunere prelungită la diverși factori de mediu (soare sau o altă sursă puternică de căldură, umiditate, ploaie, zăpadă) sau deteriorarea produsului provocată de expunerea la vremea nefavorabilă – apă, noroi, zăpadă;
 • utilizarea de înălbitori, detergenți, produse pe bază de solvenți pentru curățarea încălțămintei;
 • defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă a produsului; folosirea încălțămintei în altele scopuri decât cele pentru care produsul a fost testat și conceput (spre exemplu, folosirea pentru exterior a încălțămintei proiectată special de interior);
 • nu se acordă garanție la uzura anormală pe talpă sau fețe deformate, datorate unui mers cu pas specific (piciorul calcă pe o parte sau se târăște într-o anumită poziție și apare o uzură pronunțată în această parte);
 • garanția nu acoperă folosirea încălțămintei în locuri de joacă cu nisip sau pietriș, tobogane sau în orice alt loc în care activitatea poate duce la distrugerea produsului;
 • utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

Atenție!
Deoarece pielea din care este căptușită încălțămintea (inclusiv pe talpa interioara) nu a fost tratată chimic fiind tăbăcită vegetal, există posibilitatea transferării unei ușoare nuanțe de culoare de pe șosete, daca acestea sunt colorate. Acest fenomen este normal, nu reprezintă un defect de fabricație și nu constituie un motiv de reclamație. Noi recomandam folosirea șosetelor pentru o igiena mai buna a piciorului, dat fiind că acestea se pot spăla după fiecare purtare. De asemenea, în procesul de tăbăcire al căptușelii nu a fost utilizat crom, ceea ce duce la variații de nuanțe ale căptușelii în funcție de lotul de material folosit.

Nu constituie defecte de fabricație și nu fac obiectul acordării garanției particularități ale pieilor naturale – mici variații de textură, nervuri, mici diferențe de culoare, semne caracteristice și neregularități, caracteristicile naturale ale pieilor nu pot fi evitate și trebuie să fie acceptate ca făcând parte din aspectul individual al produsului.

Costurile de retur pentru un produs cu defect de fabricație vor fi suportate de S.C. THEOJOY PRODUCTION S.R.L.
Certificatul de garanție îți va fi comunicat în format electronic, prin adăugarea acestuia în contul tău de pe site, având posibilitatea în orice moment să îl listezi/salvezi/arhivezi accesând contul. Vei avea în acest mod o evidență a certificatelor de garanție aferente tuturor comenzilor din cont. De asemenea, certificatul de garanție va fi expediat și prin poșta electronică, la adresa de email menționată în datele de contact în momentul confirmării comenzii. Prin trimiterea comenzii, clientul solicită și își exprimă consimțământul să primească certificatele de garanție, instrucțiunile de utilizare și întreținere a încălțămintei, declarația de conformitate, folosire în format electronic, prin adăugarea acestora în contul de pe opink.ro.